© 2018 by Team COLINDA, a subsidiary of White-Boucke Productions. All rights reserved.
UnDutchables.com

The UnDutchables: leven in Holland (Dutch)

author: Colin White & Laurie Boucke isbn: 978-90-388-0507-8 pages: 286, illustrated pub year: 2018 price: US$12.00

This  

book  

is  

a  

Dutch  

translation  

of  

The  

UnDutchables  

8th  

ed.  

It  

is  

published  

by  

Njjgh  

&  

Van

Ditmar, a diverse-subject publisher based in Amsterdam, the Netherlands.

"I   

fuck   

dogs,"   

sprak   

ooit   

een   

Nederlandse   

hondenfokster.   

Over   

dit   

soort   

(en   

ergere)

misverstanden  

tussen  

Nederlanders  

en  

buitenlanders  

gaat  

"The  

UnDutchables."  

Want  

na  

totaal

22  

jaar  

tussen  

de  

"cloggies"  

-  

ons  

dierbare  

klompenvolk-  

zijn  

Colin  

White  

en  

Laurie  

Boucke  

nog

steeds    

niet    

over    

hun    

verbazing    

heen.    

Bijvoorbeeld:    

waarom    

proberen    

instappende

Nederlandse  

treinreizigers  

de  

uitstappende  

reizigers  

weer  

naar  

binnen  

te  

duwen?  

Wat  

is  

er  

toch  

op  

tegen  

om  

de  

telefoon

aan  

te  

nemen  

met  

een  

simpel  

"Hallo"?  

Waarom  

ontketent  

ons  

vaderlandse  

bioscooppubliek  

in  

het  

duister  

van  

de

bioscoopzalen een ware burgeroorlog?

Een  

Engelse  

en  

een  

Amerikaanse  

half-immigrant  

onderwierpen  

Nederland  

en  

de  

Nederlanders  

aan  

een  

objectieve  

en

geestige  

analyse.  

"Alles  

wat  

zij  

schrijven  

is  

waar,"  

verzuchtte  

Parool-columnist  

  

Johannes  

van  

Dam  

na  

lezing  

van  

de

originele  

Engelstalige  

versie.  

Opdat  

ook  

de  

meer  

gemakzuchtige  

  

lezer  

kan  

profiteren  

van  

de  

hardhandige  

cursus

Zelfkennis die "The UnDutchables" is, werd deze vertaling vervaardigd.